La música en el procés d'aprenentatge

La música, el ritme i la dansa són quelcom innat a les nenes i els nens i un entorn en el qual se senten segurs, desinhibits i en el qual poden passar una bona estona. I és, per tant, una eina molt potent quan s'utilitza per a l'aprenentatge , ja des de petit, de coneixements lingüístics , culturals, d'hàbits ... la música et permet conèixer-te a tu mateix!

La música és una de les eines més utilitzades a les escoles -tant a parvulari com a primària- i també en la introducció primerenca de llengües estrangeres als infants. És així perquè permet explorar el llenguatge , el moviment corporal , la interacció amb els altres i l'ús de tot el cos i tots els sentits . 

Les primeres paraules dels nadons s'aprenen mitjançant la imitació . I, després dels 2-3 anys, les nenes i els nens segueixen millorant les seves habilitats per parlar jugant . La música és el millor pati per a tots dos processos d'aprenentatge. A més d' aprendre un llenguatge basat en l'accent, el ritme i l'entonació , la música permet incorporar una sèrie d' habilitats com l'afinació , la coordinació , el sentit rítmic i harmònic , la creativitat o la improvisació , que es poden utilitzar en altres àrees d'aprenentatge.

Per tant, a més de ser una expressió artística, la música es pot utilitzar com a recurs pedagògic per afavorir el desenvolupament intel·lectual, motriu i del llenguatge en els infants d'educació infantil, mitjançant l'enfortiment de processos cognitius com la memòria , l'atenció , la percepció i la motivació .

Però, tot i que l'ús de cançons a les escoles, escoles d'idiomes i a les classes de música d'educació infantil és força habitual, no sembla que hi hagi un model comú únic quan s'utilitzen cançons per aprendre. I això és encara més evident en l'àmbit familiar, on sembla que no hi ha cap eina de pantalla lliure excepte els llibres de cançons tradicionals.

I és, sobretot, en l'àmbit familiar on la repetició de cançons, com a eina lúdica, pot ajudar els infants a treballar i potenciar aquestes capacitats fora de l'àmbit escolar.

Així doncs, ens vam fer una pregunta: com podem utilitzar les cançons per a aquest procés d'aprenentatge, aprofitant aquesta meravellosa eina coneguda (i agradada) per tothom que és la música?

Hem trobat la resposta a les cançons tradicionals: conegudes per tothom, adults i infants, i una gran eina per aprendre una llengua i treballar l'expressió oral i corporal. És per això que les escoles bressol i primària els fan servir habitualment. 

Ens proposem un repte: crear una eina basada en cançons tradicionals per al descobriment i l'aprenentatge de la sonoritat , el llenguatge i el vocabulari a la primera infància (0-6 anys) , mitjançant l'ús de diferents objectes i sempre des del punt de vista del joc. .

Amb aquesta finalitat, hem creat un món sensorial visual , a partir de les cançons que els infants ja aprenen des de ben petits, en un format amb el qual poden interactuar lliurement , sense pantalles ni llibres, allunyant-se dels formats rígids.

Volem que Petit Folks promogui la seva independència amb un joc dissenyat per estar al seu servei, on els infants accedeixin i escullin la cançó i què fer-hi.

 • Songs for Transition Moments

  Cançons per a moments de transició

  Algunes vegades experimentes moments en què les coses semblen descontrolar-se? Tot i que és important deixar que els infants experimentin l'avorriment i juguin lliurement, hi ha moments, com als matins o abans del...

  Cançons per a moments de transició

  Algunes vegades experimentes moments en què les coses semblen descontrolar-se? Tot i que és important deixar que els infants experimentin l'avorriment i juguin lliurement, hi ha moments, com als matins o abans del...

 • Sensory stimulation for children: the power of musical games for boys and girls

  Sensory stimulation for children: the power of ...

  Understanding the world through the senses Sensory stimulation is a crucial aspect of child development, as it allows children to explore and understand the world through what they feel. Musical...

  Sensory stimulation for children: the power of ...

  Understanding the world through the senses Sensory stimulation is a crucial aspect of child development, as it allows children to explore and understand the world through what they feel. Musical...

 • Singing on the Way to School or Summer Camp

  Cantant camí de l'escola o del casal d'estiu

  Caminem a l'escola i al casal d'estiu, fomentant la connexió i la independència a través d'aquesta rutina. Introduir cançons en els dies més difícils afegeix alegria i reforça el nostre...

  Cantant camí de l'escola o del casal d'estiu

  Caminem a l'escola i al casal d'estiu, fomentant la connexió i la independència a través d'aquesta rutina. Introduir cançons en els dies més difícils afegeix alegria i reforça el nostre...

1 de 3