Music in the Learning Process

La música en el procés d'aprenentatge

Alliberant el poder de les cançons tradicionals amb Petit Folks

La música, el ritme i la dansa són naturals per a les nenes i als nens, proporcionant un entorn segur i agradable per a l'aprenentatge. La incorporació de la música a l'educació infantil fomenta els coneixements, els hàbits i l'autodescobriment lingüístics i culturals. Com a una de les eines més utilitzades a les escoles i als programes lingüístics, la música ofereix una experiència multisensorial que millora l'adquisició del llenguatge, el moviment corporal, la interacció social i el desenvolupament cognitiu.

Les cançons tradicionals han estat reconegudes des de fa temps com un recurs pedagògic eficaç. Des del naixement i durant tota la primera infància, els infants aprenen el llenguatge mitjançant la imitació i continuen perfeccionant les seves habilitats mitjançant el joc. En adoptar les cançons tradicionals, les nenes i els nens no només absorbeixen els matisos del llenguatge, l'accent i l'entonació, sinó que també desenvolupen habilitats essencials com la coordinació, la creativitat, el ritme i la improvisació que s'estenen més enllà de l'adquisició de la parla.

Si bé aquestes cançons s'utilitzen habitualment a les escoles i classes d'idiomes, la seva integració en l'àmbit familiar pot ser més limitada. Els llibres de cançons tradicionals serveixen com una opció, però cal una eina més interactiva i sense pantalles per reforçar l'aprenentatge fora dels entorns educatius formals.

A Petit Folks, hem intentat aprofitar el poder de les cançons tradicionals creant una eina dinàmica per descobrir i aprendre la sonoritat, el llenguatge i el vocabulari a la primera infància (0-6 anys). El nostre món sensorial atractiu visualment permet als infants interactuar lliurement, allunyant-se dels formats rígids i abraçant l'alegria del joc.

Amb Petit Folks, pretenem fomentar la independència de les nenes i els nens, fomentant el sentit de propietat i autonomia en el seu procés d'aprenentatge. El nostre joc els permet accedir i triar cançons en funció de les seves preferències, proporcionant una experiència rica i immersiva que desperta la imaginació i la creativitat.

La música, especialment a través de les cançons tradicionals, té un potencial enorme per a l'aprenentatge de la primera infància. Petit Folks serveix de pont entre l'escola i la llar, proporcionant una plataforma interactiva i sense pantalles on les nenes i els nens poden explorar, aprendre i créixer. En incorporar el poder de la música a les experiències quotidianes, creiem en la creació d'un viatge harmònic i enriquidor per a les nenes i els nens a mesura que desenvolupen habilitats essencials i forgen connexions amb la llengua, la cultura i el seu propi jo.

Torna al blog

Deixa el teu comentari

Si us plau, tingues en compte que els comentaris s'han d'aprovar abans de ser publicats